Chào mừng bạn đến với Wikiversity tiếng Việt!
Wikiversity là dự án nhằm tổ chức lại các bài giảng và các tư liệu học thuật điện tử và chia sẻ cho mọi người dưới giấy phép tự do.
Đây là học liệu mở miễn phí mà ai cũng có thể đóng góp!
Hiện tại chúng ta đang có tổng cộng 2,886 trang52,705 thành viên.
Giới thiệu

Giới thiệu về Wikiversity

Wikiversity là một dự án của Quỹ hỗ trợ Wikimedia. Đó là một trung tâm dành cho sự sáng tạo và sử dụng các nguồn học liệu mở và các phạm vi liên quan. Tại đây, chúng tôi lưu trữ các nguồn tài nguyên giáo dục mở và các dự án học thuật. Chúng tôi nhắm tới mục tiêu tạo dựng mối quan hệ tương tác qua lại giữa các dự án wikimedia khác và phát triển nội dung hỗ trợ. Đến nay, dự án đã phát triển thành các dự án riêng biệt gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nhatiếng Tiệp Khắc.

Wikiversity nhằm mục đích bồi dưỡng tài năng và các hoạt động giáo dục thông qua một cộng đồng tự nhiên và cởi mở được hình thành giữa những thành viên tham gia dự án. Wikiversity còn cung cấp cho thành viên những học liệu miễn phí, bạn cũng có thể tham gia và chia sẻ những học liệu của mình lên dự án này.

Hình ảnh

Hình ảnh nổi bật

giữa
Một cơn lốc xoáy, 2007

Tác giả: Justin1569

Tham gia

Tham gia viết học liệu

Chúng tôi muốn có một nơi cho các cộng tác viên như bạn được hợp tác cùng nhau viết những học liệu quý báu. Tại đây, bạn có thể viết về bất cứ đề tài nào của học liệu bạn thích, hoặc sửa một học liệu nào đó giúp nó tốt hơn. Để viết học liệu mới, mời bạn điền tên học liệu vào khung dưới rồi nhấn "Bắt đầu ngay" hoặc nút "Enter".