Trang Chính

Wikiversite-banner.png

Chào mừng đến với Wikiversity Beta tiếng Việt!

Mọi người đều có thể biên tập bài ngay lập tức, chỉ cần nhớ vài quy tắc. Hiện chúng ta có 2,960 bài viết và 43,237 thành viên.

Các trường đại học

Thông báo

Wikiversity là gì?

Wikiversity là một dự án của Quỹ hỗ trợ Wikimedia. Đây là một trung tâm dành cho sự sáng tạo và sử dụng các nguồn học liệu mở và các phạm vi liên quan. Tại đây, chúng tôi lưu trữ các nguồn tài nguyên giáo dục mở và các dự án học thuật. Chúng tôi nhắm tới mục tiêu tạo dựng mối quan hệ tương tác qua lại giữa các dự án Wikimedia khác và phát triển nội dung hỗ trợ. Đến nay, dự án đã phát triển thành các dự án riêng biệt gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nhatiếng Tiệp Khắc.

Wikiversity beta là gì?

Wikiversity beta là một cổng đa ngữ sắp xếp các dự án Wikiversity theo các ngôn ngữ khác nhau, để xúc tiến sứ mệnh của chúng ta như trong kế hoạch đề xuất dự án Wikiversity. Trang này lưu trữ các thảo luận về chính sách của Wikiversity và các nghiên cứu nguyên bản.

Wikiversity beta cũng là nơi nuôi dưỡng Wikiversity trong các ngôn ngữ chưa được khởi tạo tên miền riêng.

Để xây dựng một không gian tên miền Wikiversity mới, cần thiết phải có 10 người hoạt động tích cực trong dự án. Sau đó bạn có thể thỉnh cầu (tại meta) thiết lập tên miền ngôn ngữ mới. Trong lúc này, vui lòng khởi động dự án trang chính tại Bản mẫu:Trang chính.

Xem thêm: Câu hỏi thường gặp

Tiến trình công việc

Bạn muốn góp ý?


Wikiversity trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, cho phép trừ thuế những khoản đóng góp. Wikimedia cũng đồng thời điều hành vài dự án wiki khác. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với Wikiversity, hay bất cứ dự án nào liên quan, xin bạn vui lòng hỗ trợ tài chính cho Wikimedia.