• (nl): Deze gebruikerspagina is van een gebruiker die het meest actief is op de Nederlandstalige Wikipedia.
 • (en): This userpage is from a frequent wikipedian from the Dutch Wikipedia.
 • (de): Diese Benutzerseite ist von einem Benutzer von der Niederländischen Wikipedia.


My homewiki is located at: Romaine@nlwiki

If you want to contact me, please write a message on my nl-Wikipedia talk-page.

 • Please mention that it takes some time before messages on my talkpage here on this project are seen.


Voorstel aanpak edit

Romaine, de afgelopen heb ik o.a. met The Banner en Woodcuttery een discussie gevoerd over leerproject scrum onderdeel van leerproject projectmanagement methodieken. Is het een idee om dit leerproject met z'n allen op te pakken en te verbeteren conform de richtlijnen die we onlangs hebben besproken op het forum? Ik denk namelijk dat wanneer we naar concrete content gaan kijken we beter gaan snappen wat de betekenis van de richtlijnen is. Wat ik zelf bijvoorbeeld nog niet goed begrijp is wanneer er sprake is van promotie/ reclame. Mijn intentie is namelijk niet om iets of iemand te promoten. Ik probeer e.e.a. zo neutraal mogelijk op te schrijven. Wellicht dat we concrete voorbeelden in leerproject scrum kunnen oppakken om te bepalen welke termen zorgen voor (de schijn van) promotie. Hoor graag je reactie. Mvg, Tim, Timboliu (talk) 22:40, 28 July 2014 (UTC)Reply

Beste Tim, ik weiger pertinent samen te werken met iemand die Wikiversity op grove wijze misbruikt voor het nastreven van commerciële belangen. Jouw Linkedin-pagina is daar genadeloos duidelijk in. The Banner talk 09:54, 29 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, ben jij The Banner? of is dit een andere gebruiker? Indien je The Banner bent, op welke plek ben ik dan mijn commerciële belangen aan het nastreven. Het is in ieder geval niet mijn intentie. Met vriendelijke groet, Tim Ruijters, Timboliu (talk) 13:28, 29 July 2014 (UTC)Reply
Ik ben Romaine, The Banner is een andere gebruiker. The Banner kan denk ik heel goed aanwijzen wat reclame/promotie is. Romaine (talk) 14:29, 29 July 2014 (UTC)Reply
Och, Timboliu. Moeten we er werkelijk zo veel woorden aan vuil maken? Zoals op je Linkedin-pagina staat:
 1. Naast mijn werk bij Triggre ben ik actief voor RuralWeb. (...) die zich richt op het delen van (IT-)kennis (zie https://beta.wikiversity.org/wiki/Ruralweb voor meer info).
Ik ben van mening dat leercirkels aan promotie zouden mogen doen. Misschien dat ik op bepaalde punten te ver ben doorgeschoten. Wat ik zou willen voostellen is dat we dit dan aanpassen. Timboliu (talk) 22:41, 30 July 2014 (UTC)Reply
 1. Sinds (...) werk ik bij Triggre. Triggre is de makkelijkste manier om zelf bedrijfsapplicaties te maken. en Zie https://beta.wikiversity.org/wiki/Wat_is_Triggre%3F voor meer info.
The Banner talk 17:19, 29 July 2014 (UTC)Reply
The Banner, het klopt inderdaad dat ik bij Triggre werk. Ik heb daarom geprobeerd om e.e.a. zo objectief mogelijk te formuleren. Ook onze concurrenten heb ik op vergelijkbare wijze op de wikiversiteit gezet. Kun je aangeven welke zinnen ik zou moeten aanpassen om de schijn van zelfpromotie weg te nemen? Timboliu (talk) 22:41, 30 July 2014 (UTC)Reply

Niet tevreden over aanpak edit

Romaine, ik ben niet tevreden over de motivatie m.b.t. pagina's die verwijderd zouden moeten worden. Ik vind de motivatie erg summier. Daarnaast zou ik graag zien dat i.p.v. het enkel verwijderen van pagina's, we de pagina's waar eventueel wel potentie in zit, dusdanig aan te passen, dat ze voldoen aan de richtlijnen zoals we deze eerder hebben vastgesteld. Tenslotte vraag ik me af in hoeverre ik de door jou voorstelde manier van werken nog ter discussie kan stellen. Op dit moment zijn een handvol mensen flink aan het hakken in de content en ben ik bij discussies altijd in de minderheid. Zou ik bijvoorbeeld bij wat andere custodians om een second of third opinion kunnen vragen? Of zou Arb com mijn hierbij kunnen helpen? Weet jij hoe e.e.a. werkt? en zou je mij hierbij kunnen helpen? Ik snap best dat we hoge kwaliteitseisen hebben en dat ik wellicht de verkeerde weg ben ingeslagen, maar ik begin toch langzaam het gevoel van een olifant in een porseleinkast te krijgen. Timboliu (talk) 22:37, 30 July 2014 (UTC)Reply

Hallo Timboliu, Als je niet tevreden bent over de motivatie waarmee pagina's genomineerd worden voor verwijdering, zul je diegene die de nominatie deed moeten vragen om een betere/andere/uitgebreidere motivatie te geven.
Ik heb je vorig jaar al trachten uit te leggen dat wat de Wikimedia Foundation als doel heeft met Wikiversity heel anders lijkt te zijn dan wat jij voor ogen hebt. Toch ben je op dezelfde voet doorgegaan. Ook eerder dit jaar heb ik je hierop gewezen. Toch ga je op dezelfde voet door. Zojuist zag ik een reactie van Crochet.david die aangeeft dat hij je ook al uitgelegd/aangegeven heeft dat dit niet de bedoeling is. Je gebruikt Beta Wikiversity als je persoonlijke kladblok, daar is deze wiki niet voor bedoeld. Ze is wel bedoeld voor het ontwikkelen van leermateriaal. De manier waarop het nu gaat, waarbij gebruikers pagina's toetsen aan de richtlijnen en uitgangspunten van Wikiversity, is de manier zoals het overal op wiki's gaat.
"ben ik bij discussies altijd in de minderheid." -> Het is niet het aantal gebruikers dat reageert wat iets uitmaakt bij de beoordeling van de nominaties, het is geen stemming, maar het enige wat telt zijn inhoudelijke argumenten, richtlijnen en uitgangspunten van Wikiversity.
"Zou ik bijvoorbeeld bij wat andere custodians om een second of third opinion kunnen vragen?" -> Crochet.david (een andere custodian met veel ervaring) heeft veel eerder je al aangegeven dat de wijze waarop je invulling geeft aan pagina's niet conform het doel van Wikiversity is.
De problemen zijn je meermaals uitgelegd, toch krijg ik niet de indruk dat je die commentaren voldoende serieus hebt genomen, nog steeds niet. Je wilt je nog steeds niet conformeren aan het doel van deze wiki. Dat er nu andere gebruikers pagina's beoordelen op bruikbaarheid is helaas bittere noodzaak. Het enige alternatief lijkt mij alles in één klap verwijderen zonder naar de inhoud te kijken, maar dat lijkt mij geen goede optie. Met de afhandeling van de nominaties wordt er wel gekeken of de pagina voldoet aan de doelstelling van Wikiversity.
De arbitragecommissie op nl-wiki behandeld problemen tussen gebruikers onderling, zonder zich uit te spreken over de inhoud. Wel houdt ze rekening met de richtlijnen, uitgangspunten en doelstelling van de wiki, maar alleen ten aanzien van de Nederlandstalige Wikipedia.
De genomineerde pagina's worden beoordeeld of ze conform de doelstelling van Wikiversity zijn, of ze voldoen aan de richtlijnen en er wordt gekeken naar andere inhoudelijke argumenten die met de nominatie worden aangereikt. Romaine (talk) 00:00, 31 July 2014 (UTC)Reply
Romaine, met betrekking tot je opmerking over het in discussie gaan. Ik vind het lastig om met goede argumenten te komen omdat ik een andere visie heb op wat de rol is van de wikiversiteit. Ik ben van mening dat de wikiversiteit ook de eerste fase van een leerproces (verzamelen van informatie, stellen van vragen, enz.) zou kunnen ondersteunen. Overigens ben ik het met jullie eens dat het uiteindelijke doel het maken van leermiddelen is. Het lukt me niet om jullie hiervan te overtuigen. Ik ben daarom bang dat heel veel van de content verwijderd zal gaan worden. Wat ik erg zonde zou vinden. Ik zou willen vragen of ik wat meer tijd kan krijgen om een backup te maken van die data zodat deze in ieder geval niet verloren gaat. Ik vind dit ook netjes naar de mensen die in het verleden een bijdrage hebben geleverd. Want hoewel ik degene ben die de content op de wikiversiteit heb gezet, hebben deze mensen mij via de mail deze content toegestuurd. Zou je mij wat meer tijd willen gunnen om een plek te creëren waar ik een backup zou kunnen neerzetten?
Verder zou ik graag zien dat we voordat we overgaan tot het verwijderen van content met een wat grotere groep een discussie voeren over de toekomst van de wikiversiteit. Is het een idee om Wikimedia Nederland als facilitator te betrekken? Wat ik ook zou willen voorstellen in de verwijderingsprocedure dat we eerst vaststellen welke leerprojecten niet thuis horen op de wikiversiteit. We zouden wellicht kunnen bepalen welke leerprojecten echt weg moeten. Welke leerprojecten aangepast kunnen worden en van welke projecten slechts bepaalde pagina's aangepast moeten worden. In de huidige procedure kan ik niet op tegen twee mensen die zonder al te veel uitleg de ene naar de andere pagina nomineren voor verwijdering. 80.61.30.97 08:49, 1 August 2014 (UTC)Reply
Het heeft alleen zin om met inhoudelijke argumenten te komen als je die van anderen ook serieus neemt. Al meerdere jaren is er aangegeven dat je deze wiki gebruikt voor zaken die niet overeenkomen met het doel waarvoor deze wiki opgezet is door de Wikimedia Foundation. Dat is een heel zwaarwegend argument dat je aan je laars lapt. Het verzamelen van informatie en vragen stellen is geen doel van Wikiversity. Wel een doel van Wikiversity is om leermateriaal te ontwikkelen. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik denk dat de reden dat andere gebruikers slecht te overtuigen zijn is omdat je ondanks eerdere bezwaren tegen pagina's die je aangemaakt hebt hier toch mee doorgaat waar nog steeds die bezwaren aan kleven. De woorden zijn dan niet overeenkomend met de daden, dan worden de woorden minder serieus genomen omdat de daden anders uitwijzen.
Ik zie mezelf hier enkel als het trekken van een conclusie van argumenten en als uitvoerder, maar voor de rest ligt de besluitvorming over zaken als meer tijd krijgen niet bij mij maar bij het geheel van aanwezige gebruikers. Mij lijkt het daarom correct om dit dan ook voor te stellen op Wikiversity:Forum.
Eerder (maanden/jaren) is er meermaals door meerdere mensen aangegeven dat de toegevoegde inhoud niet geschikt is, toch ben je doorgegaan met plaatsen van hetzelfde soort materiaal waarvoor Wikiversity niet bedoeld is. Er zijn verschillende discussies gevoerd over wat het doel van Wikiversity is, er zijn richtlijnen geformuleerd over wat passend is, en er is een verwijderprocedure van twee weken. Hoeveel tijd wil je nog hebben... de tijd raakt denk ik een beetje op.
Wel wil ik daarbij opmerken dat het absoluut onwenselijk is om waar dan ook op het internet de indruk te wekken dat Wikiversiteit/Wikiversity/leercirkel van Wikiversiteit/etc contact zou hebben gehad/gezocht/etc met andere mensen/organisaties. Dat is iets wat echt niet op Wikiversity thuishoort, maar ook niet elders.
"Verder zou ik graag zien dat we voordat we overgaan tot het verwijderen van content met een wat grotere groep een discussie voeren over de toekomst van de wikiversiteit." -> Dat lijkt mij iets waar ik niet over ga. We hebben een verwijderprocedure, als er gevonden wordt dat we moeten wachten met het verwijderen dan moet daar draagvlak voor zijn. Nu zie ik draagvlak voor verwijderen. Als je uitstel wilt voorstellen zul je dat moeten verzoeken op Wikiversity:Forum en daar draagvlak voor dat voorstel moeten vinden.
De essentie van Wikiversity is dat de inhoud beheerd wordt door een groep van gebruikers, een gemeenschap genoemd. Je kunt op ieder moment een discussie starten, mogelijk ook met Wikimedia Nederland.
Mijn rol hier is conciërge die met de vastgestelde hulpmiddelen, aangereikte argumenten, de boel opveegt als er een verzoek tot opruimen wordt gedaan. Als je iets wilt voorstellen, moet je dat in principe niet bij de conciërge doen maar bij het geheel aan gebruikers die mee kunnen denken met je voorstel, op Wikiversity:Forum. Romaine (talk) 16:00, 1 August 2014 (UTC)Reply
Romaine, bedankt voor je reactie. Mijn grootste zorg is dat content, waar ook anderen aan meegewerkt hebben, verloren gaat. Ik heb je raad opgevolgd en op het forum het verzoek geplaatst om wat meer tijd te krijgen. Tevens heb ik de vraag gesteld met welk project ik het best kan starten. Timboliu (talk) 16:11, 1 August 2014 (UTC)Reply

Beoordelen van een leerproject i.p.v. individuele pagina's edit

Op de Engelse wikiversiteit is het een best practice om bij het beoordelen van content niet te kijken naar individuele pagina's, maar de pagina's te beschouwen in context van het leerproject. Graag zou ik willen voorstellen dat we deze best practice noemen bij de richtlijnen. Kan ik deze richtlijn toevoegen? Of is het beter om dit via een bepaalde procedure uit te voeren? Timboliu (talk) 22:44, 30 July 2014 (UTC)Reply

Hallo Timboliu, Op het Forum staat een kopje met daaronder "Op Wikipedia worden artikelen ieder op een eigen pagina los van elkaar aangemaakt, op Wikiversity worden cursussen/lessen als subpagina van elkaar (collectie) aangemaakt met een moederpagina (Moederpagina/Subpagina's). Losse pagina's waarin geen lesmateriaal te vinden is horen dus niet op Wikiversity thuis." -> Het is niet als richtlijn geformuleerd, maar het is wel al benoemd. Wanneer er een pagina bestaat die ergens bij hoort zal ik beide bekijken, de zinvolheid moet dan wel duidelijk blijken. Dat neemt niet weg dat individuele pagina's, of ze nu ergens bij horen of niet, duidelijk de zinvolheid moeten tonen, en tevens dat het leermateriaal is. Daar liggen denk ik de meeste problemen. Romaine (talk) 00:25, 31 July 2014 (UTC)Reply

verwijderpagina edit

Zou het een idee zijn om Valhalla te vragen zijn botje ook geschikt te maken voor Wikiversity? Binnen een paar dagen gaat de huidige verwijderpagina onhanteerbaar worden. Met losse dagpagina's kan het mijns inziens beter in de hand gehouden worden. The Banner talk 13:32, 31 July 2014 (UTC)Reply

Backup edit

Romaine, voordat al mijn werk van de afgelopen jaren verwijderd gaat worden. Is er een manier om een backup te maken. Ik zou het zonde vinden als de informatie verloren gaat. Zou je me hierbij kunnen helpen? Of ken je iemand die hierbij kan helpen? Timboliu (talk) 21:32, 31 July 2014 (UTC)Reply

Hallo Timboliu, Bij mijn weten is er geen manier om een specifieke groep van pagina's te downloaden. Misschien zijn er ergens tools op internet beschikbaar om een serie pagina's te downloaden, maar daar heb ik geen kennis van. Romaine (talk) 16:04, 1 August 2014 (UTC)Reply
Hoi Romaine, een vriend van mij heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 'scrapen' van pagina's. Ik wil hem vragen of hij me wil helpen. Anders wordt het copy-pasten :-)Timboliu (talk) 16:13, 1 August 2014 (UTC)Reply

Speedy deletion edit

Romaine,

Een aantal gebruikers gebruiken de delete template om zaken te verwijderen. Ik heb dan onvoldoende tijd om de content op een ander platform veilig te stellen. Zou je mij in de gelegenheid willen stellen om de content te kopiëren? Alvast bedankt. Mvg, Tim, Timboliu (talk) 15:25, 1 August 2014 (UTC)Reply

Het gaat hier niet om één pagina schat ik zo, persoonlijk weet ik niet hoe zoiets praktisch te realiseren zou zijn.
Ik ben hier slechts conciërge die conform een bepaalde vastgestelde procedure uitvoering geeft aan die taak. Als er afgeweken wordt van die procedure, lijkt mij dat daar breed draagvlak voor moet bestaan onder de gebruikers. Het lijkt mij daarom noodzaak dat je op Wikiversity:Forum dit voorstelt en daar draagvlak voor probeert te vinden. Romaine (talk) 16:10, 1 August 2014 (UTC)Reply

Kizumba en RuralWeb zijn verwijderd edit

Romaine, Ik heb de content van leerprojecten Kizumba en RuralWeb gekopieerd naar mijn eigen omgeving. Welk leerproject zou ik nu het beste kunnen oppakken? De wie-is pagina? Zal ik daar alleen de mensen weghalen die ik persoonlijk heb toegevoegd. Ik kan me namelijk voorstellen dat het in een leeromgeving handig is om een overzicht te hebben van alle personen. Maar misschien is het dan beter om een category toe te voegen? Hoor graag je advies. Mvg,Tim Timboliu (talk) 15:58, 1 August 2014 (UTC)Reply

mod edit

Goed dat je mod bent. De actiefste maakt veel reclame. 151.40.222.76 13:01, 2 August 2014 (UTC) Klaas +ZeaForUs+Reply

Even ter controle edit

Nomineren is niet echt leuk werk, dus maar even iets anders.

Ik heb op User:The Banner/Workpage1 een opzetje gemaakt voor een op te zetten soort cursus. Maar als ik faliekant op het verkeerde spoor zit hoor ik dat liever nu dan veel later. :-) The Banner talk 17:52, 5 August 2014 (UTC)Reply

Ik heb je vraag gezien, maar ik ben enerzijds druk met Wikimania deze week en anderzijds moet ik even nadenken over wat ik zou verwachten in een pagina. Als ik wat pagina's op de Engelstalige Wikiversity opzoek die ik wel redelijk vindt ("redelijk" omdat ik niet helder heb wat de normen zouden moeten zijn), kom ik uit op bijvoorbeeld: Learning towards a qualification, Vertical Height and Horizontal Length and Slope en Podcasting. Tevens denk ik dat zoiets wellicht beter op het forum kunnen bespreken, het is niet alleen aan mij. Romaine (talk) 23:23, 6 August 2014 (UTC)Reply
Wat ik in gedachten heb gaat richting dat artikel Podcasting. Maar ik zit in ieder geval niet op een faliekant fout spoor. Ik zal de discussie overhevelen naar het forum. The Banner talk 02:15, 7 August 2014 (UTC)Reply

Content verplaatsen naar eigen namespace edit

Romaine, op het forum heb ik de suggestie gedaan om content te verplaatsen naar mijn eigen namespace (https://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Forum#Verplaatsen_naar_eigen_naamspace). Behalve The Banner heeft hier nog niemand op gereageerd. Hoe kijk jij hier tegenaan? Timboliu (talk) 09:04, 9 August 2014 (UTC)Reply

Hallo Timboliu, De opdracht die ik volgens mij nu heb is om te beoordelen of pagina's voldoen aan de uitgangspunten van Wikiversity en de richtlijnen. Voor pagina's die onder de maat zijn maar waaruit wel zeer duidelijk blijkt dat die potentie heeft, zal ik overwegen het naar je naamruimte te plaatsen. Romaine (talk) 00:23, 13 August 2014 (UTC)Reply
Romaine, het vriendelijk verzoek om alle pagina's naar mijn naamruimte te kopieren. Dan kan ik de content copy pasten naar mijn eigen website. Ik zal ervoor zorgen dat alle content uiteindelijk verdwijnt. Zou je in ieder geval de pagina's die onderdeel waren van de leerprojecten: bedrijven, markten en wie is in mijn namespace kunnen zetten. Ik zou het jammer vinden als deze content verloren gaat. Timboliu (talk) 18:43, 14 August 2014 (UTC)Reply
Sorry, maar ik denk niet dat dat een goed idee is. Allereerst heb ik verschillende auteursrechtenschendingen ertussen zien zitten, ook zijn er pagina's waarop boute beschuldigingen staan. Talloze andere pagina's zijn juist weer leeg of bevatten slechts een enkele zin. Je weet al heel lang dat hetgeen je toevoegt niet de bedoeling is, diverse personen hebben je daar op gewezen, tijden terug en meer recenter. Ook de omvang ervan is te groot daarvoor. Tevens wordt door medegebruikers opgemerkt dat je de boel aan het rekken bent. De tijd is gewoon op, we zijn nu bezig met een opschoning. Romaine (talk) 19:27, 14 August 2014 (UTC)Reply
PS: Als ik een pagina tegenkom waarin duidelijk potentie zit zal ik zeker wel overwegen die naar je naamruimte te verplaatsen, zodat die verbeterd kan worden. Romaine (talk) 19:28, 14 August 2014 (UTC)Reply

Thanks edit

For your move of the Babel archive page to the correct location. --Abd (talk) 00:03, 15 August 2014 (UTC)Reply

You're welcome! :-) Romaine (talk) 00:04, 15 August 2014 (UTC)Reply

Why (so many) deletions? edit

Can you explain your deletions more please ?
I "accidentally" saw 2 which are on my watch list:

Romaine (Talk | contribs | block) deleted page Software Testen ‎(no educational content)
Romaine (Talk | contribs | block) deleted page Wiki ‎(no educational content)

I looked at them now and would be of different opinion.

From the deletion log I see many more in a short time :-( (e.g. with "Lonely or no-ending redirection") Is there a discussion somewhere about this? ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 16:13, 18 August 2014 (UTC)Reply

Hello Erkan Yilmaz, Earlier this year, Wikimedia Netherlands started with an education program, and one of the questions that came up is which wiki should be used for this. Beta Wikiversity came into mind, but reviewing the contents it appeared to consist out of stuff with nobody wants to be associated with as it would trash the efforts. For a long time most of the contents of the Dutch part of Beta Wikiversity is considered to be a problem, as only one user is active and uses the wiki as his personal sandbox. That this is not the purpose of Wikiversity had been told to him in various occasions, including multiple admins from this wiki, but he ignores that. Earlier this year the situation became more urgent, and then I wrote here a summary of what kind of problems were on the wiki. After a discussion with a WMF board member the conclusion was that the only way to deal with it is form a community, define guidelines and become an admin. I really like the idea of having educational materials we can use in Dutch schools and more, therefore I went ahead, because starting creating such in this mess isn't something which would be considered possible/acceptable. Several users interested in creating educational materials found out about the existence of this project, and realized what problems there were. We had various discussions on user talk pages, until we started to discuss on Wikiversity:Forum. There we proposed some basic guidelines and discussed those. When the discussions had been finished many pages have been proposed for deletion. Based on the goals of Wikiversity and the basic guidelines, I deleted those pages which we do not consider educational content that can be used in schools, universities, etc.
This is the background of why there were deletions. I tried to be as careful as possible and preserve those pages which we consider educational content. I am willing to look and reconsider some deletions if that is wished for. The first page you mention consists out of several pages another user had nominated for deletion. The pages are not completed and a bit strange. I must say, I made a mistake, these pages should have been added at our nominations page by the user who nominated it. As this hasn't been done by that user, I restore them and want other Dutch users look into the pages to see what they think of it. The second page you mention contaings several links, a Youtube link, and two lines that seem to be copied from Wikipedia. I think, also based on the discussions about guidelines we had earlier, we should expect more from a solely Wikiversity page than only this and I do not think this is useful for any school/learning place/etc. Therefore it has been deleted. If you disagree, you are welcome to discuss this at Wikiversity:Forum, the central talk page for the Dutch community on Beta Wikiversity and later our own Wikiversity. Greetings - Romaine (talk) 17:25, 18 August 2014 (UTC)Reply
Thx for the quick reply, I'll go through those links (German is somewhat similar to Dutch).
My main concern is that we/you don't lose a member here (for the future NL WV). In general: my view what learning is is quite broad
From what I see on the discussion on en.WV the "current state" seems that User:Timboliu wants to restore those deleted pages into his user space.
I've also put up a thread on Babel here to gather more info on the situation, in English. See you, ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 17:38, 18 August 2014 (UTC)Reply
If Timboliu wants to be seriously part of the future Dutch Wikiversity, in general I would say he is welcome, but I do think he needs to be able to adjust himself and start to listen to others. Simple example: it was said to him that he should not copy parts from other sites/books, as that is copyright violation, he kept on doing. Another one: he was active with us to discuss some simple basic guidelines, he agrees with, but the days after he continues to ignore them and created pages that should not be created according the guidelines he agreed with himself. I don't like blocking users, but I think if he did such on other projects he would have been blocked. This is going on for months now, I think the Dutch Wikiversity community has little trust in him. Also because he promises a lot but he does not keep them.
Looking at the quality of the work he has delivered, I think I can say for all of us that we consider it very low quality. We want material that other people can use as educational material, the pages he created are not considered to be used for such purpose.
I made clear to Timboliu that I do not want to take decisions which have not been discussed. I think a custodian must follow the procedures, guidelines and agreements a community agrees on. If there are any subjects which have not been discussed before, I do not think a custodian should take action, but let the community discuss it first. Therefore I pointed Timboliu to Wikiversity:Forum where he can propose such. I do not want to decide for the community about restoring pages, as I suspect that the community will be heavily against such knowing the contents of those pages, and I should not determine such but only performing such action when the community thinks such should be done. So I understand your concerns, but I hope you realize that deletion the particular pages wasn't requested for nothing. Greetings - Romaine (talk) 18:11, 18 August 2014 (UTC)Reply
Romaine, regarding the discussion above. I have another version of the story, mainly because I have another vision of what the wikiversity should be. I'm not happy with the 'clean-up process', but I also understand that a cleanup was necessary. What I hope for the Dutch wikiversity that we can create a community with an open mind, where you can start a learning project (in your own namespace) where the community helps you to make a better learning project. What I would like to do is start an international and local discussion about some of the best practices. Maybe Wikimedia Nederland can help with this discussion. I would like to invite you to join this discussion, so we can create a shared vision about what wikiversity should be. For the record, I totally agree with the current guidelines. Let us make a beautiful Dutch wikiversity. Regards, Tim, Timboliu (talk) 05:38, 19 August 2014 (UTC)Reply
I can imagine that you have a different opinion about this clean up, Timboliu. But what I came across were mainly out-of-date newspages or scrap-pages reflecting your own wishes for the future. I have seen multiple pages where you announced to be looking for sponsoring, something that worries me deeply. A lot of pages were effectively empty or utter nonsense. Okay, I know this sounds rough, but it is my opinion about your "articles" and why it needed to be cleaned out.
I would love to see when you make a fresh new start and create real educational material. The Banner talk 13:43, 19 August 2014 (UTC)Reply
 • Thanks, Erkan, for raising the issue. Thanks, Timboliu for cooperating with the cleanup. And thanks, Romaine and Banner, for being clear about how you see the situation. One of the issues I have with how this has been handled is that it became an isolated Dutch affair. We are all responsible for that. For myself, I saw the comments on en.wikiversity, and looked at only a few pages here. The scope of the problem, however, had not been mentioned, and over 5000 pages have been rapidly deleted, through a process that is, in my view, non-standard.
 • That does not mean that it was wrong, merely that, in my opinion, it should not become a standard. This is an opportunity to develop some general Wikiversity guidelines, which was one of the designed functions of Beta, mostly neglected.
 • There were differences of opinion, among the founders of Wikiversity or early users, that were never resolved, and we are seeing the result of that lack of resolution, it is an error to blame it on this or that user or collection of users. I will discuss this on Babel.
 • Briefly, though, en.wikiversity developed, but did not well-document, operating practices and traditions that do allow the usage of Wikiversity for educational projects, as mentioned, with less of a problem with the new work being "associated with trash." This is may be counter-intuitive to those accustomed to working on an encyclopedia. However, en.wikiversity is routinely being used by real universities for what more traditionally be understood as "educational materials," as well as for what are clearly "learning activities" where the production of materials is only an aspect, yet independent projects, where the "learning activity" may be simply the exploration of a project, and learning how to work with a community, sometimes, also exist, and there are few real difficulties.
 • What has made this possible has been the development of a user base that understands what tools are available to create not only order and structure, but also freedom, and that then identifies problems as they develop and uses the tools to address them, usually before they become a 5000 page nightmare! --Abd (talk) 00:05, 20 August 2014 (UTC)Reply
I made a detailed response as requested elsewhere by Erkan Yilmaz, on Babel on Babel. (permanent link). Summary: Faced with problematic contributions from Timboliu, a group of Dutch users, instead of creating a Dutch community here, creating a body of Dutch Wikiversitans with some experience with the unique traditions of Wikiversity, and then working with the user to avoid continued problems, decided to create Romaine as a local custodian to handle the situation. That was off-wiki coordination, widely seen as improper. Almost all discussion of the deletions was by users who were recruited off-wiki, and obviously. So the process stank. However, that doesn't make the deletions "wrong." Romaine may well be correct about "most pages." But the process set up would not have allowed possibly legitimate pages to be preserved, they would be mowed down in the deletion fever.
This affair had been presented, back in June, as an "emergency." Why "emergency"? Well, Dutch users wanted to start to create a Dutch wikiversity with more respectable content. Instead of coming to Beta and creating more respectable content, and setting up clear guidelines and procedures, with appropriate patience, they created a way to quickly "win." And this was unnecessary. Timboliu's page creates would not prevent the creation of solid and more conservative content. Tagging of pages could have proceeded, with careful discussion, not just the one-sided collections of Wikipedian opinions that were created, and the relatively-useless pages that had been created could have been separated out, the chaff from the wheat, with little fuss, and, very likely, Timboliu on board, helping.
There is a clear danger to the Wikiversity mission represented by what the Dutch users did. I do not claim bad faith; my opinion is that they thought what they were doing was legitimate, and I'm sure that [{User:Ad Huikeshoven|]] would not have signed on to something he realized was abusive. But it was still abusive, and Wikipedians in general would not recognize how and why, though they should know that off-wiki canvassing for some on-wiki result is a problem. We tend to think, however, that if it's for a good cause, it is allowed, it's a variation on w:WP:IAR. But IAR should always be accompanied by a clear understanding of policies so that any exceptions don't demolish the policy. Exceptions should be truly necessary, and the "emergency" declared here obviously wasn't. It was just a situation that needed to eventually be handled.
Below, I will formalize what I wrote on Babel: --Abd (talk) 17:58, 20 August 2014 (UTC)Reply

Objection to deletion decisions by involved custodian edit

Romaine, clear and uncontroverted evidence shows that you became a Beta custodian with an intention to delete many pages, mostly created by a single user you considered disruptive. Accordingly, you have a conflict of interest and should not make deletion decisions.

You may, of course, participate in setting up deletion discussions, like any user, and you may suggest deletions yourself, but please do not act as closer for deletion discussions resulting in "delete."

Please, also, refrain from attacking Timboliu, it is unwarranted; even if he made many mistakes, this is irrelevant to deletion decisions, and that you have so often focused on his errors and "what he forgets to say," shows, again, a kind of bias we have found to be destructive on Wikiversity.

There is nothing wrong with your intention to support the cleanup of Dutch Beta. However, how a wiki is cleaned up can have drastic effects on participation and on the future of the wiki. It is not enough to gather a collection of like-minded users, discussing plans off-wiki and then collecting on-wiki to create an appearance of consensus, and to ignore the long-standing traditions and goals of the wiki.

Please defer to experienced Beta custodians for actual deletions. I'll be happy to suggest ways to do this, and to support you in that. There are bots available where large-scale actions are needed. --Abd (talk) 17:58, 20 August 2014 (UTC)Reply

Sorry Abd, making false accusations is never considered a normal way of communication. You really went to far with your last message in Babel in what you make things up. If you do not withdraw sourceless and made up statements, I can't take you seriously any longer. On Dutch project such behaviour is not considered normal. If you have critics, those are welcome but must be in written in a decent way. You ask me to stop attacking Timboliu (which I didn't, I only described things that actually happened), while you make yourself big fictious statements and attacks, while you do not understand what really is the situation.
As I have said before, it is and always have been up to the Dutch community to judge and decide on matters, I am only trying to do what the community agrees on. If you have doubts about actions I performed, and you are able to address them in a normal way, I am fine looking at those. Also you can ask the Dutch community how they think about your concerns.
And here you are bypassing the Dutch community totally, sorry, that can never be considered a normal way of acting. Romaine (talk) 19:28, 20 August 2014 (UTC)Reply
I made two requests here, and instead of accepting or declining them, you wrote about "false accusations." There are two facts implied in my request, one is that you are involved having a prejudgment or bias toward deletion of what others may consider usable or allowable on a Wikiversity project. The other is that you have personally attacked Timboliu. You did this on en.wikiversity, you did it in email, and you have repeated it here.
As to "involved," I have presented clear evidence of off-wiki coordination, it is not deniable. Basically, you created a local community to support you, something that can easily be done by an outside, non-Wikiversitan community. Your intentions were announced. What is "false" that is relevant here? Nothing that I can see. The evidence I presented on Babel was sourced, quite adequately. You are failing to be specific, and taking it all personally, which are devastating traits for a Wikimedia sysop.
I can document what you wrote about Timboliu that was not "fact," but hostile interpretation.
Romaine, please consider this: I'm certainly not about to just go away because you tell me to, I have no history of doing so, and a long history of successfully confronting sysop abuse.
What you pointed to on Erkan Yilmaz talk does not affect the Dutch community, it places nothing in mainspace, but only in my personal user space here. Do you think that you and the Dutch community should control my user space here? Where did you get that idea?
So, please consider yourself warned that I consider continued action by you to further delete pages to be action-while-involved, and a general violation of what is expected of Wikimedia sysops. Please also consider yourself warned about personal attacks on Timboliu or others. I am assuming and hoping that disruptive action, such as RfC on meta, is not necessary. I see no sensible reason why you would fight this. You need do nothing, now, and the Dutch community is completely free to achieve the objectives that were declared, by you. --Abd (talk) 20:19, 20 August 2014 (UTC)Reply
"I made two requests here" - In Babel you made things up, you are attacking me, I am sorry that your requests got lost.
"you wrote about "false accusations."" -> Yes, and incorrect statements. Examples:
 • "The response cherry-picks from Timboliu's over 32,000 contributions" -> I pressed random and all pages I got on my screen had issues. No "cherry-picks".
 • "They decided, off-wiki, to support the creation of a Dutch Beta custodian, who could then handle the situation." -> there was no "they", I thought I need to do something on my own. There is no "off-wiki", it all happened onwiki.
 • "That is, a group of Dutch users wants to use Beta for a project" -> A group of people wants to set up an education programme, one question which came up is "where?" I started personal thinking of Beta Wikiversity (where else?) and considered that if the education program gets more active, it needs a good place, and seeing all the negative comments on various places about the pages on beta Wikiversity, I thought something needs to be done.
 • "Votes immediately appear, and within a few minutes of each other, there are six supports, a red flag waving "canvassing."" -> That day some users wrote something on the IRC about the problems at Beta Wikiversity, went looking for issues and found out in the recent changes that I was going for custodian is something what actually happened. I did not announce it! That "Votes immediately appear" is not correct, see yourself and stop fantasizing!
 • "One of the clearest positions, which is contradictory to the Wikiversity mission, is a prohibition of original research." -> This proposal for a guideline was rejected!! Again you make up something! And yes, I do not understand why we should not allow original research, as this is a typical phrase from Wikipedia which isn't an issue for Wikiversity.
 • "This is a very Wikipedian view of education" -> You clearly do not understand what I meant, and then drawing such biased conclusion.
 • "where education only covers what could be in an encyclopedia" -> so far I know nobody has claimed such, you made that one up, again.
 • "So, as soon as Romaine was a sysop, he created Wikiversity:Te verwijderen pagina's as a new deletion process, for the Dutch community." -> Maybe it is fair to tell why: because nominations for deletion of pages with actual educational content should be community discussed, and not only just by me.
 • "He created a newCategory:NL verwijderverzoeken, which would keep the massive deletion process he was setting up out of the view of regular Wikiversity custodians, who might have freaked out at the appearance of over 5000 deletion templates." -> Incorrect. That category is only for pages with educational content which are nominated for deletion and (I think) the community must have a say in those. I can't decide for them.
  • Also the hundreds of pages that got deleted were mostly nominated as speedy!
 • "and possibly the only custodian aware that this was happening." -> this is framing, and you make something up again. At least two other custodians knew this.
 • "Given that this is all happening in Dutch, Romaine was setting up a process where he would be the only judge" -> The judge is the community, they have two weeks the time to judge the nominated page, and afterwards I do the action for them. What do you expect otherwise? That the Dutch community wants non-Dutch speaks to judge Dutch content? (Like you did with terrible conclusions as result?)
 • "What sysops do is to follow community consensus." - That is what I was doing, you try to frame me that I have/had the intention to to otherwise. Highly disturbing.
 • "but canvassed and biased and designed to set him up to do what he wanted." -> I proposed it first, and then set it up. The way it is set up is the way it is done on all Dutch wikis and that works fine, for more than 10 years! Saying that I would have set it up to do what I wanted is a personal attack, and purely fantasy.
 • "Normally, page creators will be notified of formal deletion process." -> The creator of the nominated pages was aware of the nominations (was reacting many times), that is what counts. A bureaucratic way of thinking is maybe only needed on projects that became too large to see what is happening. Also I must stress that this is your personal vision, not a hard fact.
 • "There was no attempt to negotiate a consensus" - totally untrue, as there is one thing we did most was discussing and negotiating with each other.
 • "He was given generic advice about deletion, and there was no hint of the real problem." -> Also not true, many pages have been specifically explained what the problems were.
 • "He was attacked, with the same kind of "you forgot to tell" argumentation as we see above." -> So if he tells half the story and I say that, that is an attack? Sorry, not really. That is called a critical view on the behaviour. being critical about someone's behaviour is a need for wikis, otherwise collaboration among users is impossible. You mistake a personal attack on the person himself with critics on the way of acting, those are two very separate things.
 • "The difference here was that this user was active for years without problems being seriously addressed." -> Timboliu has been addressed with the several issues multiple times, both live as on wiki. Again you make this up.
 • "So it appears that a collection of Dutch users decided off-wiki to attack the work of the only major Dutch contributor to Beta Wikiversity." -> This is really shameful of yours, there was no "collection" of users, they did not "decide", and it was not "off-wiki", and certainly not with the goal of working someone off the wiki. You are multiple times violating the Assume Good Faith policy, an official English Wikiversity policy, but also on other projects.
 • "Treated with respect, users don't complain, they almost always cooperate." -> In the real world also users complain for other reasons, too much assumptions again.
 • "Looking at his talk page archive for 2011, he first ran into some fairly normal problems over copyright, discussed by a custodian, Crochet.david. They seem to have been resolved." -> We had recently a discussions and multiple pages and files on Commons which were created/uploaded with copyright issues. Your conclusion is not correct.
To answer your requests.
 • "Please, also, refrain from attacking Timboliu" -> I have not been attacking Timboliu. The only thing I have written down where some critical views on his behaviour. Also I must state that, pointing at all the bullets above here, it is very strange you still think you have the guts to request this, while you are attacking me in a large row of lines. As long as you think you can attack other, I can't take this request from you seriously.
 • "Please defer to experienced Beta custodians for actual deletions." -> You have been framing much, drawing conclusions that are based on your fantasy only, that such request can't be taken seriously either. My accountability is towards the community here, and not towards an outsider, who comes here attacking people, doesn't understand Dutch, doesn't understand the guidelines, doesn't actually understand what has happened, but still has a (too) large mouth here.
Based on the points with incorrect statements, I demand from you an apology and a clear statement in what you take a distance from your false accusations and/or redraw those statements. Romaine (talk) 22:49, 20 August 2014 (UTC)Reply

IRC edit

Dag Romaine, I'm still reading up on things here, but it'd be great if we can meet at IRC #wikiversity or #wikiversity-en (see how to go there via Wikiversity:Communication/En). Since you and Timboliu were the only members of the Dutch community I talked to so far, I have written this to you both. But perhaps you can forward this also to other members. ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 20:27, 20 August 2014 (UTC)Reply

As you know already, I am there. It was good to talk to you! :-) Romaine (talk) 22:50, 20 August 2014 (UTC)Reply

Undeletion request, reminder of recusal request edit

 • You deleted the page Plan 2014 which was the subject of a request; however, that page, not being deleted with the rest of the pages in that request, had subsequently been moved out of mainspace, to User:Timboliu/Plan 2014. The Dutch Wikiversity category had been removed from it, so it was no longer part of the Dutch Wikiversity. Please undelete and move the page back to user space. It would be up to the user to request deletion of that page, if he wants that.
 • I notified you that I considered you involved as to deletion of Dutch Wikiversity pages, having come here with an agenda of deletion, and the ensuing process showing that you are not balanced about this, you have deleted every page requested, over 5000, even though some pages clearly have some educational use, and discussion showed that, and many others could have been moved to user space. I am therefore reminding you of recusal requirements. You should not act, using custodian tools, where involved in a dispute. The action above shows that you will reach outside of the "Dutch community" to act in pursuit of your agenda. Please stop. --Abd (talk) 14:37, 22 August 2014 (UTC)Reply
 1. My accountability and responsibility is towards the Dutch community.
 2. Undeletion can be discussed by the Dutch community. If they decide they want it to be undeleted, I would perform that action.
 3. You do not know Dutch, you don't know what has been discussed, you don't know the guidelines. You are clearly not part of the Dutch community.
 4. Your intentions are solely here to disturb the community process on this wiki, you refuse to have any dialogue with the Dutch community.
 5. You were hijacking a page, which was requested by the community to be deleted. You try to influence the community process by hijacking the page which is not acceptable and has been restored.
 6. The statement that the "Dutch Wikiversity category had been removed from it" is not true, but does not matter.
 7. You have been notified by multiple people that your vision is based on wrong assumptions and alack of knowledge about what has happened. You haven't been active on this wiki for more months. You haven't seen the deleted pages, you haven't read nor understood the discussions, you haven't read nor understood the guidelines.
 8. "even though some pages clearly have some educational use" -> The Dutch community has viewed the pages and determined otherwise. What needs to be added is that you do not understand Dutch nor any of the discussions or guidelines.
 9. Everyone who is active on this wiki is involved in the dispute you created here.

Taking everything into account: you request is rejected. Romaine (talk) 15:21, 22 August 2014 (UTC)Reply

About the chat... edit

please see [1], dank je wel. ----Erkan Yilmaz uses the Wikiversity:Chat (try) 15:41, 22 August 2014 (UTC)Reply

Please stay off my user talk page edit

I am now formally notifying you to, until further notice, stay off my user talk page.

I initially removed a comment because it was continuing a useless debate. You revert warred with me over that.[2][3][4]

Revert warring with a user on their own user talk page is not acceptable, and it is not censorship for a user to remove comment or warnings, because it is all visible in history. Removal of a warning is acceptance of notice.

In addition, you threatened me with a block, without showing any specific instance of a problem. I consider you highly involved in dispute with me, that's obvious, and will ignore threats from you. I will attend to warnings from other sysops, as usual. --Abd (talk) 16:36, 22 August 2014 (UTC)Reply

Request denied
As long as you think you can get away with attacking a whole community or individual users, write false harassments and wrong assumptions you will fine me on your path.
Censorship is the situation a person leaves out information to influence the public opinion. Removing critical notes about your text has exactly that aim and is unacceptable. Romaine (talk) 16:42, 22 August 2014 (UTC)Reply
Fine. No attack. Warnings issued and acknowledged. I will revert your contributions to my Talk page, and reserve the right to complain about them as disruptive. I'm done, unless you continue provocation. Watch your step, Romaine, you are needlessly creating conflict. It can come back to bite you, as it has other sysops in the past. They also ignored and mocked warnings. --Abd (talk) 17:13, 22 August 2014 (UTC)Reply
Request rejected - you are the conflict. You are trolling on this wiki. Romaine (talk) 17:21, 22 August 2014 (UTC)Reply

Abd edit

Blijf nu niet doorhakken op die knul anders loop jij nog een blok op. Dan is hij helemaal niet meer te hanteren in zijn overwinningsroes. The Banner talk 22:57, 22 August 2014 (UTC)Reply

Daar heb je op zich een punt. En we zijn denk ik op een punt aangekomen dat we alles gezegd hebben wat er te zeggen valt. Mijn lange reactie in Babel vat het geleel prima samen. Ook jouw berichten elders doen dat. Ik had al meerdere andere reacties getypt, maar niet geplaatst. Wij hebben duidelijk ons standpunt kenbaar gemaakt. negeren lijkt de enige andere optie, zolang hij zich niet inmengt in Nederlandstalige pagina's. Romaine (talk) 23:13, 22 August 2014 (UTC)Reply

Request undeletion of User:Abd/Plan 2014 edit

This is clearly a use-of-tools-while involved. That page was not requested for deletion by any community, so you are justifying your involved action with a false claim. The content was the subject of a deletion request from a single user, and no discussion.[5]

The subject page was deleted. The content is licensed under the site license, and I may freely copy it, as I did, because the page is of historical value, and, of course, it mentions you.

Please undelete, and please refrain from using your custodian tools when involved. I will wait before making a request on the custodian request page, to give you an opportunity to undo your action. --Abd (talk) 23:24, 22 August 2014 (UTC)Reply

 1. You were hijacking that page while it was nominated for deletion.
 2. The community agrees that it should be deleted.
 3. The community disagrees that this is useful content and agrees that it should not be visible on this wiki. The contents of the page is not considered of historical value.
 4. As the Dutch community was requesting deletion of the contents of the page, it is up to them to decide if these contents should be restored.
 5. If you propose this to the Dutch community and the Dutch community decides that this page should be restored, I will do that.
 6. If I would restore the page without support from the Dutch community, that would be considered a breach with the community's requests.
 7. Any action what will infringe the decision of the Dutch community, will be corrected. Romaine (talk) 23:30, 22 August 2014 (UTC)Reply

Volgende stappen? edit

Op de chat hebben we de afgelopen dagen gesproken over het maken van een plan. Jij gaf aan dat de term 'plan' misschien niet goed zal vallen in de community. Kunnen we e.e.a. anders noemen b.v. 'aanpak'? Is het een idee om samen een leerproject te gaan uitwerken. Bij voorkeur over een onderwerp dat ons allemaal interesseert. Ik dacht zelf aan leerproject kunst of leerproject sport. We zouden dan gezamenlijk een opzet kunnen maken. Ik ben zelf erg gecharmeerd van hetgeen Woodcutterty gemaakt heeft m.b.t. de franse les. Hoor graag hoe je hier tegenaan kijkt. Timboliu (talk) 06:01, 23 August 2014 (UTC)Reply

Waarom beschrijf je het plan niet op een kladpagina in je eigen werkruimte? Niet iedereen is aanwezig op de chat. The Banner talk 09:43, 23 August 2014 (UTC)Reply

Plan (van) aanpak(ken) of hoe je het ook wil noemen is onzin. Als je dit betaprojectje op een hoger plan wil brengen kun je het beter voorstel noemen waar door deskundigen overleg gepleegd gaat worden. Inderdaad op de wiki en niet in een babbelkanaaltje voor freaks, nerds en anderen die niks beters te doen hebben. 151.40.220.46 08:48, 9 September 2014 (UTC)Reply

Klaas 'Z4us' V
Bedankt voor de tip Klaas. Zal ook eens aan de community vragen hoe zij e.e.a. willen gaan aanpakken. Timboliu (talk) 08:50, 15 September 2014 (UTC)Reply

Volgende onruststoker? edit

Ik krijg het akelige gevoel dat de meneer die mijn verplaatsingsbezoek becommentarieerd in feite een handpopje is van de andere onruststoker. Zijn gedrag is in ieder geval identiek. The Banner talk 23:53, 23 August 2014 (UTC)Reply

Anders wel iemand van dezelfde categorie. Volgens mij wordt het tijd dat we stoppen met communiceren in het Engels: het geeft buitenstaanders enkel de gelegenheid om in te springen. Wat betreft deze, ik gaf links naar een overzicht van de problemen en binnen enkele minuten begon hij al te stoken. Deze wiki lijkt wel een magneet voor dat soort lui. Ik had sowieso geen acties verwacht van het verzoek dat je op de verzoekpagina deed, maar het trekt wel allerlei knaagdieren aan en de reacties van de functionarissen op deze wiki is nog beroerder dan verwacht. Ik denk dat we kunnen concluderen dat ze er niet zijn om te helpen of in te grijpen, hoeven we dus ook niet meer op te rekenen. Ik denk dat het ook beter is om die verzoekpagina verder te negeren, geen aandacht te geven, want iets zinnigs zal er niet uit gaan komen. Ze krijgen ook steeds meer de neiging alles tegen je te gebruiken. En sowieso is het misschien wel beter niet meer te reageren op Engelstalige gebruikers, tenzij ze opnieuw gaan hijacken of iets dergelijks. Voor nu dat we onze aandacht niet meer moeten laten afleiden, maar moeten richten op de inhoud in het Nederlands, zodat we zo snel als mogelijk dit krot kunnen verlaten doordacht we flink wat inhoud hebben. Nogmaals dank voor je reacties, ik ben er erg blij mee. Groetjes - Romaine (talk) 02:37, 24 August 2014 (UTC)Reply
Zelfs over die verplaatsing doen ze onwaarschijnlijk moeilijk. Ik wilde dat gewoon netjes geregeld hebben en ging er van uit dat terugverplaatsen niet mogelijk was. Maar ook daar doen ze moeilijk over. Blijkbaar hoort V. tot hetzelfde groepje onruststokers. The Banner talk 11:19, 24 August 2014 (UTC)Reply

Upload files, Upload Wizard? edit

 

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 19:22, 18 September 2014 (UTC)Reply

Weinig activiteit edit

Romaine,

Helaas is er, na de opschoonactie, weinig activiteit meer geweest op de Nederlandstalige wikiversiteit. Ben jij nog van plan/ beschikbaar om energie te steken in het opbouwen van een Nederlandstalige wikiversiteit?

Met vriendelijke groet,

Tim Ruijters, Timboliu (talk) 06:24, 11 November 2014 (UTC)Reply

Ja, dat is zeker wel mijn plan. Romaine (talk) 21:44, 12 January 2015 (UTC)Reply
Hoi Romaine, Eind vorig jaar gaf je aan druk te zijn met van alles en nog wat. Wanneer wil je weer energie gaan steken in de wikiversiteit? Wat ik zou willen voorstellen is om een plan te maken voor 2015. Je had het ook over een eerste opzet van een leerproject. The Banner heeft aangegeven (zie zijn overlegpagina) ook te willen mee doen, als jij ook weer aan boord bent. Zou mooi zijn als we samen weer wat stappen kunnen zetten. Met vriendelijke groet, Tim, Timboliu (talk) 19:53, 10 February 2015 (UTC)Reply
Zie mijn mail. Romaine (talk) 06:04, 5 March 2015 (UTC)Reply

Content verplaatsen edit

Hoi Romaine,

Zou jij onderstaande pagina + de onderliggen pagina's...

https://beta.wikiversity.org/wiki/User:Timboliu/Scratch

... kunnen verplaatsen naar onderstaande pagina?

https://beta.wikiversity.org/wiki/User:Timboliu/Samen_leren/Programmeren

Naast Scratch wil ik nog wat meer initiatieven rondom 'leren programmeren' benoemen.

Alvast bedankt voor je hulp.

Mvg,

Tim, Timboliu (talk) 10:02, 23 April 2015 (UTC)Reply

Ik snap je vraag niet... Als het gaat om het verplaatsen van inhoud kun je dit zelf volgens mij ook. Groetjes - Romaine (talk) 13:49, 12 May 2015 (UTC)Reply
Hoi Romaine, ik heb niet de juiste rechten om pagina's inclusief subpagina's te verplaatsen. Zou je me kunnen helpen daarmee? Timboliu (talk) 21:22, 15 May 2015 (UTC)Reply
Hallo Romaine, ik zou de Scratch-pagina en onderliggende pagina's willen verplaatsen. Kun je mij uitleggen hoe ik dit kan doen? Timboliu (talk) 09:43, 22 June 2015 (UTC)Reply

How we will see unregistered users edit

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:10, 4 January 2022 (UTC)