Wikiversity:Action research/sv

This page is a translated version of the page Wikiversity:Action research and the translation is 50% complete.
Wikiversity Policies Clockinwork
Research

Research Guidelines
Scope of Research
Review Board

This box: view  talk  edit

Enligt Wikipedia är Aktionsforskning en reflektiv process där individer och grupper arbetar med problemlösning.

Aktionsforskning

Med utgång från Hult and Lennung (1980) kan man identifiera flera viktiga aspekter av Aktionsforskning:

  • Måler är ofta ett ökat förstående för sociala system och processer.
  • Aktionsforskning är både 1) praktiskt (den hjälper till att lösa problem i det system som undersöks) och 2) försöker utveckla abstrakta vetenskapliga kunskaper, till exempel genom generalisering och teoretisering utifrån undersökningar av specifika problem.
  • Aktionsforskning förespråkar samarbete mellan forskare och forskningsobjektet.
  • Aktionsforskning är speciellt användbart för att förstå hur sociala system förändras.

Inom Wikiversity kan aktionsforskning hjälpa användare att lära sig genomföra forskningsprojekt samtidigt som de strävar efter att förbättra Wikin som undersöks.

Steg i Aktionsforskning

Baskerville (1999) och andra har identifierat ett par stadier i genomförandet av Aktionsforskning:

  • Identifiering och dokumentering av existerande problem i ett socialt system.
  • Utvecklandet av planer för hur systemet kan förändras för att åtgärda problemet.
  • Förändringar genomförs.
  • Utvärdering av förändringarna, hjälpte det mot problemet?
  • Dokumentering av erfarenheterna.

Exempel

Human subjects review

Mary Brydon-Miller and Davydd Greenwood tried to make a distinction between the activities of participants who are engaged in action research and the process by which a professional researcher might transform community activities into research for presentation or publication. Only the later would require IRB oversight.

"Actions or interventions, developed in collaboration with community members, whether this is the gathering of student portfolios or the training of community mental health workers to assist victims of state-sponsored violence, do not in and of themselves constitute research and so should not require IRB approval." (on p-126 of "A re-examination of the relationship between action research and human subjects review processes" by Mary Brydon-Miller and Davydd Greenwood (2006) Action Research 4; 117)

Examples

See also

Litteratur