Ứng dụng toán giải tích

Chuyển độngEdit

Chuyển động Hinh v a s

Thẳng ngang

 

 

 

 

Thẳng doc

 

 

 
 

 

Thẳng nghiêng

 

 

 

 

Cong

 

 

 

Tron vong tron
 
 

 

 

Cung tron
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Song
 
 

 

 

Song

 

 

 

ĐiệnEdit

Phương trình đạo hàm sóng điệnEdit

Phương trình đạo hàm Phương trình dạng tổng quát Nghiệm phương trình Van toc goc
Phương trình đạo hàm giảm thiểu    

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

 

 
 

 

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

 

 
 

 

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều

 

 
 

 

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

 
 

 
 
 

Phương trình đạo hàm điện từEdit

Phương trình đạo hàm Dạng tổng quát
Phương trình đạo hàm Điện từ nhiểm  


 
 
 
 

Phương trình đạo hàm Dao động điện từ  


 
 
 
 
 

Biên soạnEdit

  • Quach trung thanh . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada