Wikiversity:Review board

Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)
Wikiversity Policies Clockinwork
Research

Research Guidelines
Scope of Research
Review Board

This box: view  talk  edit

Original Research projects at Wikiversity introduce a risk that unsound methods will be used in some projects. Original research can generate unverifiable data and conclusions. It is also possible for nonresearch-related ideas and writings to masquerade as research. As outlined at Research guidelines, acceptable original research at Wikiversity is shaped by ethical considerations and precautions against research methods that lead to inaccurate or falsified data. Wikiversity relies on peer review of research projects to identify and correct problems that might arise in research projects. In addition to conventional wiki peer review by wiki webpage editing, Wikiversity also seeks to establish a more formalized system for peer review; the Research Review Board ("Review Board", for short). The Review Board is a group of community-approved Wikiversity participants tasked to help the community verify the methods used in research projects and deal with any potential problems.

Pre-approval of research projects

Most types of Wikiversity research projects do not need to be submitted to the Review Board for approval before they are started as Wikiversity webpages. A possible exception is any research activity conducted at Wikiversity that would normally require review by an Institutional Review Board. Potentially, a research project approved by an IRB at a bricks-and-mortar research institution could involve research activities conducted at Wikiversity. Any such IRB-approved research should be evaluated by the Wikiversity Review Board in order to make sure that the proposed research does not violate Wikimedia Foundation policy and is not beyond the educational mission of Wikiversity.

Review of research methods and practice

The main function of the Review Board is to help guide the whole Wikiversity community in peer review of research projects. It is of particular concern that each research project adhere to the Wikiversity research guidelines. The Review Board helps the community distinguish between valid research methods and bogus research methods. When problems in research methods and practices are identified, the Review Board helps the community respond so as to correct any problems in research activities at Wikiversity. In conjunction with Wikiversity sysops, problematical research projects that cannot be corrected will be terminated.

In keeping with the educational mission of Wikiversity, the Review Board will help Wikiversity participants learn how to use productive and reliable research methods.

Wiki publishing

Wikiversity does not have a system for formal peer review of research results and conclusions. The Review Board does not "approve" the results from original research projects before they are considered "published" on Wikiversity. All members of Wikiversity research projects can post their research conclusions on wiki webpages, but such "informal publication" does not imply any certification of the research by the Review Board or Wikiversity. The Review Board only helps the community make sure that research projects are conducted according to Wikiversity research guidelines and sound research methods.

A long-term goal is for Wikiversity to explore the possibility of having a formal peer review system for research reports. It is possible that in the future the Review Board could evolve into a way for experts to conduct formal peer review of research results within Wikiversity. Until then, any research results arising from research projects at Wikiversity should be submitted for peer review at conventional journals.

Referees

The Review Board members are called "Referees". Referees are Wikiversity participants nominated then accepted by the community in a similar manner to how Custodians are selected.

Referees help the community:

  • mark pages of original research projects with the appropriate template
  • make sure that original research follows the Research Guidelines
  • approve any research-related activities at Wikiversity that are part another institution's IRB-approval research project
  • make sure data and research results arising from original research are correctly archived and not manipulated after posting as an historical archive
  • identify and correct poor research methods or work with sysops to terminate projects that cannot be corrected

Referees are not Custodians - they do not have the privileges to deal with breaches in the guidelines beyond editing the wiki webpages of research projects. If a research project needs to be terminated, referees can request that Custodians take action to delete pages or block editors who refuse to follow the research guidelines. However, some Referees may also be Custodians. In such cases, the account holder of such privileges needs to clearly identify the role they are acting in so that there is no actual or perceived conflict of interest.

Selection of referees

Referees are selected because of their past history of Wikiversity editing. Wikiversity editors who have demonstrated expertise in particular subject areas and an interest in helping the community monitor the methods and practices of research projects will be potential candidate Referees. Candidates can self-nominate or be nominated by someone else. Candidates become Referees following community discussion and approval by consensus. Such candidates must demonstrate a sufficient level of competence in order to referee.

Conduct of referees

Becoming a Referee means taking on extra duties and responsibilities in service of the Wikiversity community. In particular, Referees are expected to apply their expertise and experience to help guide the community in peer review of research methods and practices used in Wikiversity research projects. Referees never demand action based on their "expert opinion", rather they use their expertise to help provide explanations that guide the community to consensus.

See also