Wikiversity:Scope of research

Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)

Policy:Scope of research

Scope of research

edit

from English-language participants

The English language discussion page for "Scope of research" is about the types of original research activities that might be allowed within Wikiversity:

 1. literature reviews that produce new knowledge.
 2. research projects within Wikiversity that use research methods in addition to literature review (example).
 3. collaborative research projects involving researchers at scholarly institutions outside of Wikiversity (example).

Distinction between "primary" and "secondary" research

edit

from German-language participants

"First a general observation: the distinction between "primary" and "secondary" research is unknown in German cultural practice. Thus, the only relevant term here is"research" and, as such, this term implies a set of critical methodologies. that transcend the merely literary.

 1. The discussion should begin with a definition of the term "research". Subsequently, we would like to suggest the following formulation, which is common to German-language science enterprises: "research is the methodical search for knowledge".
 2. From our point of view the definition of "research" per se, is to a considerable degree, discipline dependent. Hence it follows that the area specialists of each area should decide for themselves, what is meant by research and what kind of research it should be permitted to do. A universally binding rule for all specialist areas in Wikiversity appears to us problematic.
 3. Thus far the individual language versions of the different Wikimedia projects have independently determined their own content and direction, as well as their internal operational procedures (for example, both both the German-language Wikpedia and the German-language Wikisource project differ substantially from their respective counterparts in the English language). This state of affairs is positive in that it contributes to intellectual diversity, and this principle should apply to Wikiversity as well. Therefore we would suggest that, the decision, as to what kinds of research should be permitted, should be left to the inivdidual specialist areas as well as the individual language versions." (translation source)

Translation issues

edit

from English-language participants

This page: Wikiversity:Research needs to be translated into German. It includes the instructions from the Wikimedia Foundation Board of Trustees about how the entire Wikiversity community needs to develop ONE policy for research that will apply to the entire Wikiversity project.

Even if the term "original research" is not well-known to Germans it is of great concern to the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The term "original research" is mentioned at Wikipedia:Theoriefindung. The distinction to be made is between:
1) forms of "secondary research" (literature review) as practiced at Wikipedia under the policy of No Original Research
and
2) other forms of research that would not be possible if Wikiversity also adopts the No Original Research policy.

If Wikiversity is going to have forms of research activity that are not restrained by the No Original Research policy, then Wikiversity needs to establish policies for how such research will be conducted in ALL languages.


[Note: Much to my regret your answer shows me that the improper Babelfish-translation lead to misunderstandings. Is there any possibility to handle this in a different way? --Frank Schulenburg 08:52, 4 September 2006 (UTC)][reply]

"improper Babelfish-translation" <-- the translation of [#2] was later modified, see: Wikiversity translations/De to En archive

Alternative classification

edit

After some thought, we on IRC #wikiversity-en came to the conclusion that probably the best translation is to divide the categories into "comparative research and further (single-focus?) research". Another translation does not appear to have much meaning. Likewise the additional phrase "active research" is rather odd and is used in a different context. Aschoeke

Goal and function

edit

I see part of the distinction "original research"/"secondary research" covered by the German terms: „empirische Forschung“/„Literaturstudium und Dokumentation“ (i.e. "empirical Research"/"Literature study and Documentation"). --Purodha 00:55, 7 September 2006 (UTC)

If the committee regulation means to implement the Wikipedia rule "No original research" here, then we should imho rename the project to "Wiki-College". --Purodha 00:55, 7 September 2006 (UTC)

[Translated from German with Google translation] I agree with Purodha and would like to state, in general, crucially, that: each piece empirical research should contain not only the result, but also the precise documentation of execution and/or the origin of the research, so as to allow others to reproduce the results. Turned around: An attempt, which cannot be reproduced due to inaccurate description, falsifises the result, in the same way as result deviations under a more precise attempt. --Dietrich 18:09, 12 November 2006 (CEST)

 • Is it possible or not to operate in the context of the Wikiversity original research rubric?
 • how the actual goal and function of the Wikiversity should be thought out?

How to assure high-quality research?

edit
 • How does the Wikiversity community assure high-quality research?
  • how do we prevent cranks from adding bogus research to Wikiversity?
  • Does Wikiversity need a formal peer review system for original research?
  • what is bogus research? Who decides?
  • Research versus publishing

External Wiki-journals

edit

Particular dangers, human subjects, reviewing the reviewers, wiki-publishing

edit
 • Thoughts...
  • We need to define what particular dangers there are in allowing research to become a part of Wikiversity, and to draw up a framework for accepting and dealing with the various aspects of research.
  • On researches with human subjects; on the question: "Who reviews the reviewers?"
  • What is wiki-publishing?

Types of research

edit
 • Back the Scope
  • Create a list types of research activities and rank the types according to how easy it would be to carry out that type of research within Wikiversity?

External research

edit

External research:

 • Question (from a discussion in Spanish Wikiversity): What do we do with original research (including thesis works) that was done externally, and afterwards licensed under the GFDL? Does it belong in wikisource? Does it belong to wikiversity?

Reinventing the wheel?

edit

Wikiversity as reference for Wikipedia?

edit

Question: Wikiversity as reference for Wikipedia?

Topics not traditionally well-funded

edit

Should there be a special emphasis on research topics that are not traditionally well-funded?

Next

edit

New discussions