This page is a translated version of the page Help:FAQ and the translation is 19% complete.
Outdated translations are marked like this.
Czym jest Wikiwersytet?
Wikiversity is a Wikimedia project founded in 2006[1] exploring ways to use the power of wiki to support online learning. This project was in beta phase during the first six months.[2]
Czym jest Wikiwersytet Beta?
Wikiwersytet Beta jest globalną platformą ukierunkowaną na koordynację projektu Wikiwersytet w wielu językach. Właśnie ta wielojęzyczna koordynacja jest główną misją Wikiwersytetu oraz jego celem samym w sobie. (zobacz przykład odnośnie tematu badania naukowe). Wikiwersytet Beta jest także miejsce gdzie projekty Wikiwersytetów nie mające jeszcze własnej subdomeny mogą się rozwijać.
Jednym słowem, Wikiwersytet Beta jest zarówno meta-wiki jak też inkubatorem dla projektów Wikiwersytetów.
W skrócie, Wikiwersytet Beta jest zarówno meta-wiki oraz inkubatorem dla projektów typu Wikiwersytet.
Jak jest możliwe współistnienie tak wielu języków bez powstania bałaganu?
Wikiwersytet Beta zmierza do wykorzystania wkładu wszystkich użytkowników (nie tylko tych mówiących po angielsku). Wielojęzyczne dyskusje będą nie tylko współistnieć ale także będą ze sobą w symbiozie. Wielojęzyczny system dyskusji został zapropnowany do zarządzania nim tak aby także nieanglojęzyczni użytkownicy mogli zabierać głos w dyskusji. Ponadto, Beta używa opcji Wybór języka udogodnienia rozwijanego na Meta, które pozwala użytkownikom obcojęzycznym ukryć treść w języku dla nich obcym na stronach wielojęzycznych.
Wikiversity Beta intends to take advantage of the input of its many participants (not only English-speakers). Multilingual discussions should not only coexist, but live in symbiosis. A multilingual discussion system has been proposed so non-English speakers can take part in discussions. Moreover, Beta is using the Language select feature developed on Meta, which allows users to hide foreign languages on multilingual pages.
Co z istniejącymi już samodzielnymi projektami Wikiwersytetów które mają już własną subdomenę?
Te oddzielne projekty będą rozwijały się samodzielnie w sposób dla nich dogodny. Pomimo to, ich użytkownicy są mocno zachęcani do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej głównych kierunków rozwoju które mogą zostać wdrożone we wszystkich odmianach językowych Wikiwersytetu. Ponadto, są oni zachęcani do wysyłania raportów odnośnie ich projektów i ich rozwoju, tak aby dać informacje wszystkim uczestnikom projektu.
Those separate projects are growing their way. However, their participants are strongly encouraged to take part in discussions about general guidelines that will apply to all Wikiversity projects. Moreover, they are encouraged to post reports about their projects to let everybody know about how it grows.
Co dalej?
Aktualnie potrzebujemy ludzi którzy wezmą udział w dyskusjach na Wikiwersytecie Beta. Użytkownicy innych projektów wiki oraz ludzie chcący wnieść swój wkład w tworzenie projektu Wikiwersytetu powninni zabierać głos w dyskusji oraz poszukiwać ścieżek do wspólnej pracy. Ludzie którzy nie mówią po angielsku są także zachęcani do wzięcia udziału w dyskusjach które zostaną przetłumaczone przez innych ochotników.
Now we need people to take part in the discussions on Wikiversity Beta. People from existing separate projects and people willing to contribute to a future separate project should join the discussions and work together. People who do not speak English are encouraged to take part in discussions but we also need volunteer translators to translate the talk summaries.
Wasz wielojęzyczny projekt nie może sie udać, bo potrzeba zbyt wielu tłumaczy.
Jeżeli tylko ludzie naprawdę postarają się streścić swoje wypowiedzi, to nie tylko pozwoli im na skupienie się na istocie zagadnienia, ale także umożliwi szybkie przetłumaczenie tego właśnie streszczenia. Dziesięć dni po uruchomieniu serwisu, strona główna była dostępna w pięciu językach.
Nawiasem mówiąc, to jest tylko propozycja. Hej, jeśli wszyscy mówią po angielsku, bardzo dobrze, nie musimy niczego tłumaczyć. Jeżeli system nie zadziała, to cóż zawsze będziemy mogli powiedzieć, że próbowaliśmy.
If people really sum up their discussions, not only this will help them to focus on important things but it will not take much time to translate them. Ten days after Beta was open, its main page was already available in five languages. Now it is about 50.
By the way, it is just a proposal. Hey, if everybody speaks English, very well, we won't have anything to translate. If the system does not work, at least we can say we tried.
Dla koordynacji projektu, czyż nie byłoby bardziej praktyczne jeśli jeden język zostałby wybrany do prowadzenia dyskusji?
Oczywiście, tak byłoby praktyczniej; problemem jest tylko pytanie, czy powinniśmy rozwijać projekt Beta w taki sposób aby był on dostępny wyłącznie dla osób anglojęzycznych czy też każdy mógł zabrać głos dotyczący przyszłości projektu ktory zostanie uwzględniony także w innych projektach?
Of course it would be more practical; the question is: should we manage Beta the way that is easier for us English speakers or should we manage it the way everybody can take part in discussions about guidelines that will apply to all projects?
Wikiwersytet Beta Motto?
Im krócej tym lepiej. Jeśli chcesz przyciągnąć ludzi mówiacych w innych językach, pisz krótkie i zrozumiałe streszczenia.
The shorter, the better. If you want your ideas to reach people speaking other languages, write short and understandable summaries.
Since we are talking about motto, there is also Wikiversity:Motto.
Co Wikiwersytet Beta oferuje lepszego niż Meta?
Wikiwersytet Beta tworzy nowe (wewnątrz projektów Fundacji Wikimedia ) ścieżki badawcze dla Wikiwersytetu.
Wikiwersytet Beta próbuje być wielojęzykową platformą dyskusyjną.
Wikiversity Beta formulates new (within Wikimedia Foundation projects) research policies for Wikiversity.
Wikiversity Beta attempts to be a multi-lingual discussion platform.
Po co nam Wikiwersytet Beta jeżeli możemy używać Wikimedia Incubator?
zobacz argumenty tutaj: meta:Proposals for closing projects/Closure of Beta Wikiwersytet
A co z projektami naukowymi które istnieją obecnie na Wikibooks, w tym także nie-anglojezyczne wersje Wikiwersytetu?
Te strony mogą zostać zaimportowane (jeżeli zadecyduje o tym społeczność oraz licencje będą na to pozwalały) - ale mogą także dojrzewać na Wikibooks i potem stać się oddzielnym projektem.
The pages could be imported (if the community decides so and licence matches) - but they can also mature on Wikibooks and then become a separate project.
What is the sense behind splitting Wikiversity up into various separated language Wikis? Would it not be better to create courses and research reports in a multilingual environment such as Beta and have them translated in as many languages as translators see fit when new pages and documents become available?
That is an interesting question. You could also ask, why this was not done for the other Wikimedia projects (e.g. Wikipedia, Wikibooks, ...).

Uwagi i przypisy