Open main menu

Vad är Wikiversity?

Wikiversity är ett projekt som drivs av Wikimedia Foundation och som har som syfte att skapa fritt undervisningsmaterial och fria undervisningsaktiviteter.

Vad är Wikiversity beta?

Wikiversity Beta är en plats för att ta fram gemensamma policys inom Wikiversity samt en inkubator för nystartade språkprojekt.