Wikiversitate

(Redirected from Wikiversitatea)

Pagina principală a propunerii de proiect Wikiversitate

Wednesday, April 24 2024

Fiți bineveniți la paginile Wikiversității beta

Romania
Moldova

Bine ați venit la Wikiversitate!

Universitatea socială internetică


Bun venit la Wikiversitatea Română! --- Welcome to the Romanian Wikiversity!


Vă rugăm să contribuiți la această pagină de web, precum și să susțineți propunerea pentru Wikiversity - Wikiversitatea în limba română.

Principatul și regiunile Moldovei în Istoria României edit

 1. Harta Principatul Moldovei medievale la 1483 A.D. Numele principatului i-ar fi fost însă dat anterior după numele râului ,,Moldova"[1][2]. O legendă scrisă în ,,Descriptio Moldaviae" a domnitorului Dimitrie Cantemir îi leagă numele de o vânătoare de zimbri din Maramureș a voievodului Dragoș care ar fi avut cu dânsul o cățea de vânătoare cu numele de ,,Molda". Molda l-ar fi încolțit pe zimbru la un râu, unde voievodul a ucis vânatul și atunci a numit râul după numele Moldei, adică Mold-ova, sau ,,al Moldei". Apoi de la numele râului Moldova i s-ar fi dat și numele țării de Moldova. Totuși, în unele documente mai vechi, numele de Moldova nu apare direct, ci sub forma de Moldo-Vlahia, (sau Moldo-Wallachia)[3].
 2. Regiunile Moldovei din Regatul României Mari între anii 1918-1944[4][5]
Principatul Moldovei în 1483, sub Domnia lui Ștefan Cel Mare
Regiunile Regatului României Mari în 1918-1944 (Regions of the Kingdom of Romania during 1918-1944).


Steagurile Statelor Române--în trecut și în prezent edit

Steagul Moldovei medievale, un Principat Român sub Domnia lui Ștefan Cel Mare ("Stefan the Great and Holy")
Steagul României ; (en) The flag of Romania


Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation

Resurse edit

Biblioteca Națională a Moldovei de Est, din Chișinău
Universitatea din București

Universități din România și Moldova de la Est de Prut edit

Sunt menționate aici doar universități principale din totalul de peste 30 de universități românești din cele două state.

Academia Română edit

Academia de Științe a Moldovei edit

Academii românești din străinătate edit

Conexiuni externe (en: External links) edit

Secțiunile din România și Moldova unite = Romanian and Moldavian sections combined edit

Monumente și clădiri istorice, mânăstiri, muzee de Artă, precum și documente antice românești din Țara Românească și Moldova --incluse complect în regatul României Mari în 1918 edit

(Sursa: Wikimedia Commons: Historical Buildings, Art Museums, Monuments and Old Documents--Artefacts in Romania and Moldavia, including Greater Romania)

Citări și note edit

 1. Where did the name Moldova come from?
 2. Etymology of Moldova
 3. Ion Ciortan, Măriuca Radu, Octavian Ion Penda, Descriptio Romaniae (cartographie), National Museum of Maps & old books, Autonomous regie Monitorul oficial, Bucharest 2004
 4. Ioan, Scurtu; Petre Otu (2003). Istoria românilor, Vol. XIII - România Întregită (1918-1940) (ed. Editura enciclopedică). București: Academia Română. ISBN 973-45-0431-2
 5. Istoria românilor, Constantin C. Giurescu & Dinu C. Giurescu: p.775;
 • Gheorghe I. Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Bucharest, 1995
 • Vlad Georgescu, Istoria ideilor politice româneşti (1369-1878), Munich, 1987
 • Ştefan Ştefănescu, Istoria medie a României, Bucharest, 1991.

Referința acestui site edit

,,Bibliographic details for Wikiversitatea"

Vezi și edit

Propunere pentru Wikiversity în limba română

Limba română edit

Limba română este la origine daco-romană (latină), cu unele adăugiri de orgine slavă la nume de orașe înființate în Evul Mediu. Are numeroase cuvinte în comun cu italiana modernă, însă cu pronunția cuvintelor menținută mai aproape de cea latină din Dacia Antică- provincie a Imperiului Roman extins până la Pontus Euxinus-- la Tomis (Constanța) de împăratul roman Traian.

Legături culturale edit

Legături culturale ale românilor au fost mai strânse în Vest în epoca modernă cu Franța-- datând de la sprijinul diplomatic acordat de împăratul Napoleon III prințului Carol I (din dinastia Hohenzollern) la fondarea primului regat unit al României după victoria prințului Carol I și a țarului Alexandru II pe teritoriul Dobrogei în războiul româno-rus împotriva Porții Otomane în 1877.

 • Numeroși literați români (artiști, pictori, sculptori, muzicieni, oameni de știință, scriitori, diplomați și politicieni) au studiat și creat la Paris, beneficiind de-- și totodată contribuind substanțial la-- cultura franceză și universală.


Anunț oficial din Chișinău celebrând resatabilirea oficală a limbii noastre (A social advertisement in downtown Chișinău, depicting the official Moldovan holiday Limba Noastră ("Our Language"), celebrating the state language of Moldova.)
Actul Unirii Basarabiei cu România semnat de Sfatul Basarabiei în 1918Coloana Împăratului roman Traian ridicată cca. 113 AD, după ce l-a învins pe regele Deecebal al Daciei în 106 AD